بایگانی دسته بندی ها: بهینه سازی

کاهش هزینه های تولیدی ناشی از زمانبندی تولید در صنایع کابل سازی

در این مقاله کاربرد مسائل زمانبندی تولید در صنعت کابل را عنوان خواهیم کرد. یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی پیوسته برای مطالعه موردی صنعت کابل به منظور مینیمم کردن هزینه ی کل که شامل هزینه ی راه اندازی، هزینهی عملیاتی و هزینهی نگهداری موجودی میباشد ارائه میشود. سپس یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی بر پایه ی جستجوی همسایگی متغیر و جستجوی ممنوعه برای مینیمم سازی هزینه ی کل ارائه شده است. این الگوریتم با الگوریتم های شبیه سازی تبرید و جستجوی همسایگی متغیر مقایسه شده و در نهایت، راه حل با کمترین هزینه کل به عنوان برنامه ریزی تولید مورد مطالعه انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله Combined heat and power economic dispatch problem using gravitational search algorithm

این مقاله کاربرد الگوریتم بهینه سازی جدیدی به نام الگوریتم جست و جوی گرانشی (GSA) را برای حل کردن مسائل غیر محدب توزیع اقتصادی توان و گرما (CHPED) ارائه می کند. روش ارائه شده مبتنی بر قانون گرانش و قانون حرکت ذرات است. موثر بودن الگوریتم پیشنهاد شده در موارد مطالعاتی مختلف شامل مدل کردن تاثیر بارگیری نقطه ی کار و تلفات انتقال مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مسئله ی CHPED مبتنی بر GSA در موارد کیفیت راه حل و بازدهی (کارآیی) محاسباتی با سایر الگوریتم ها برای نشان دادن قابلیت های الگوریتم معرفی شده در یافتن نقطه ی کار بهینه با کمترین هزینه مقایسه گردیده است.

بیشتر بخوانید...

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO مقدمه PSO (الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO) از دسته الگوریتم های بهینه سازی است که بر مبنای تولید تصادفی جمعیت اولیه عمل می کنند. در این الگوریتم با الگوگیری و شبیه سازی رفتار پرواز دسته جمعی (گروهی) پرندگان یا حرکت دسته جمعی (گروهی) ماهی ها بنا نهاده شده است. […]

بیشتر بخوانید...

فیلم آموزش کار با جعبه ابزار PSO (رایگان)

در این فیلم نحوه کار کردن و تحلیل نتایج جعبه ابزار PSO که قبلا بر روی سایت قرار داده شده بود آموزش داده می شود. هر گونه سوال در مورد متلب را در صفحه پرسش و پاسخ علمی مطرح کنید. کارشناسان متلب ایران به شما پاسخ می دهند.    

بیشتر بخوانید...

کد آماده و جعبه ابزار الگوریتم PSO

الگوریتم های بیهنه سازی بسیاری برای حل مسائل مختلف وجود دارد که از جمله کاربردی ترین آن ها الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (یا به اختصار PSO) است. این کد آماده شامل برنامه نوشته شده برای الگوریتم PSO  و جعبه ابزار و رابط کاربری UGI  بسیار ساده و زیبا است که می توانید آن را […]

بیشتر بخوانید...

توابع آزمون برای مسایل بهینه سازی

در این مجموعه 47 تابع بهینه سازی همراه با فرمول ریاضی، شکل سه بعدی، نقطه ی مینیمم اصلی و هم چنین کدهای نوشته شده ی این توابع به زبان متلب فراهم شده است.

بیشتر بخوانید...