بایگانی دسته بندی ها: جریان ضعیف

محاسبه ی پهنای باند مورد نیاز در شبکه

محاسبه ی دقیق پهنای باند مورد نیاز در یک شبکه کامپیوتری برای بهره برداری درست از شبکه بسیار ضروری و مورد اهمیت است. از این رو لازم است از ابتدای شروع کار با یک فرمول دقیق پهنای باند محاسبه شود.

بیشتر بخوانید...