بایگانی دسته بندی ها: فیلم آموزشی

آموزش نرم افزار Revit MEP (بخش 014) – رایگان

در این بخش از دوره ی آموزش نرم افزار رویت به روش های مشاهده ی مدل ساخته شده در نرم افزار رویت به صورت سه بعدی می پردازیم.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Revit MEP (بخش 013) – رایگان

در جلسه از آموزش نرم افزار رویت به بررسی روش های مشاهده ی مدل به صورت دو بعدی در رویت و هم چنین سایر عناصر غیر سه بعدی در رویت از قبیل legend ها و نوشته گذاری ها می پردازیم.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Excel (بخش 004) – رایگان

در جلسه چهارم از مجموعه آموزش نرم افزار اکسل به موضوع کار با سلول ها و انجام انواع دستورات ویرایشی از قبیل کات، کپی و پیست می پردازیم.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Excel (بخش 003) – رایگان

در این قسمت از مجموعه ی آموزشی نرم افزار اکسل به نحوه ی ذخیره سازی یک فایل اکسل و تعیین مسیر پیش فرض برای دخیره سازی فایل ها می پردازیم.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Revit MEP (بخش 012) – رایگان

در این بخش از دوره آموزش نرم افزار رویت به نحوه ی بازکردن یک پروژه به صورت standalone و مفاهیم مربوطه می پردازیم.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Excel (بخش 002) – رایگان

در این بخش از دوره آموزشی نرم افزار اکسل به انواع روش های ایجاد یک پروژه و باز کردن فایل های موجود در نرم افزار اکسل می پردازیم.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Excel (بخش 001) – رایگان

در اولین قسمت از مجموعه ی آموزش نرم افزار اکسل به معرفی این نرم افزار و قابلیت های آن و هم چنین مقدمات آغاز کار با نرم افزار اکسل می پردازیم. در این بخش قسمت های مختلف نرم افزار اکسل مورد بررسی قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Revit MEP (بخش 011) – رایگان

در این بخش از مجموعه ی آموزش نرم افزار رویت مپ به آموزش نحوه ایجاد و کار با فامیلی های درجا و فلسفه ی وجودی این نوع فامیلی ها پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Revit MEP (بخش 010) – رایگان

در این جلسه از مجموعه ی آموزش نرم افزار روش کار با فامیلی های سیستم و رسم المان ها در محیط رویت آموزش داده می شود.

بیشتر بخوانید...

آموزش نرم افزار Revit MEP (بخش 009) – رایگان

در این بخش از مجموعه ی آموزش نرم افزار روش کار با فایل های فامیلی در رویت و نحوه ی ساختن و اصلاح انواع فایل های فامیلی و تمپلیت های مربوط به آن ها آموزش داده می شود.

بیشتر بخوانید...