بایگانی دسته بندی ها: ترجمه مقاله

اندازه گیری کیفیت توان تحت شرایط غیر سینوسی – بخش دوم (آخر)

از سال 1980 میلادی علاقه به بررسی مسائل دستگاه های غیر خطی و تاثیر آن ها بر روی سیستم ها به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این موضوع به علت توسعه ی تجهیزات نیمه رسانای قدرت و در نتیجه ی آن کانورتر هایی که غیر خطی بودن را در سیگنال های قدرت الکتریکی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهند است.

بیشتر بخوانید...

اندازه گیری کیفیت توان تحت شرایط غیر سینوسی – بخش یک

از سال 1980 میلادی علاقه به بررسی مسائل دستگاه های غیر خطی و تاثیر آن ها بر روی سیستم ها به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این موضوع به علت توسعه ی تجهیزات نیمه رسانای قدرت و در نتیجه ی آن کانورتر هایی که غیر خطی بودن را در سیگنال های قدرت الکتریکی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهند است.

بیشتر بخوانید...

ترجمه مقاله Combined heat and power economic dispatch problem using gravitational search algorithm

این مقاله کاربرد الگوریتم بهینه سازی جدیدی به نام الگوریتم جست و جوی گرانشی (GSA) را برای حل کردن مسائل غیر محدب توزیع اقتصادی توان و گرما (CHPED) ارائه می کند. روش ارائه شده مبتنی بر قانون گرانش و قانون حرکت ذرات است. موثر بودن الگوریتم پیشنهاد شده در موارد مطالعاتی مختلف شامل مدل کردن تاثیر بارگیری نقطه ی کار و تلفات انتقال مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مسئله ی CHPED مبتنی بر GSA در موارد کیفیت راه حل و بازدهی (کارآیی) محاسباتی با سایر الگوریتم ها برای نشان دادن قابلیت های الگوریتم معرفی شده در یافتن نقطه ی کار بهینه با کمترین هزینه مقایسه گردیده است.

بیشتر بخوانید...