خانه » تاسیسات » مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 1

مقررات ملی ساختمان – مبحث 13 – فصل 1

با توجه به این که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان عموما مقررات زیر مجموعه خود را به صورت فایل PDF منتشر می کند و جست و جوی کلمات در متن فارسی PDF اکثرا با مشکل مواجه است، بنابراین دسترسی و یافتن دقیق پاسخ سوالات مهندسی بسیار وقت گیر خواهد شد. از این رو سایت متلب ایران به منظور فراهم آوردن امکان جست و جو و رفرنس دهی به بند های مختلف مقررات ملی ساختمان متن فارسی این مقررات را منتشر کرده و در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.

13-1 مباني عمومي

1311 مراجع اين مبحث مبتني بر مقررات و استانداردهاي معتبر مي باشد. چنانچه در مدت اعتبار اين مبحث، ويرايشهاي جديدي از مقررات و يا استانداردها به تصويب برسد، جانشين مقررات، استانداردها و معيارهاي مشابه در اين مبحث خواهد شد.

1312 لوازم و تجهيزات و دستگاه هايي در تأسيسات برقي ساختمان ها قابل نصب و استفاده خواهند بود كه طبق مشخصات يك يا چند استاندارد معتبر ساخته شده باشند، استفاده از هر نوع لوازم و تجهيزات غيراستاندارد اكيداً ممنوع خواهد بود. لازم به ذكر است كه منظور از عبارت سازندگان و يا سازندگان معتبر در اين مبحث مقررات، سازندگاني هستند كه توليدات آن ها طبق استانداردهاي معتبر بوده و مورد تأييد موسسات و ادارات ذيصلاح قرار گرفته باشند.

1313 ليست مقررات و استانداردهاي قابل استفاده به قرار مندرج در پيوست شماره 10 است.

1314 براي آشنايي با سيستم هاي توزيع نيرو، خلاصه اي از شرح مقررات ايمني سيستم هاي نيرو در پيوست شماره 1 ارائه شده است. مفاد و مقررات اين پيوست بايد مانند بقيه موارد اين مبحث مراعات و طبق آن عمل شود.

13141 سيستم الكتريكي منتخب براي كليه ساختمان ها عموماً سيستم TN از نوع TN-C-S يا TN-S (پيوست شماره 1) خواهد بود.

13142 در همه يا جزئي از ساختمان هايي كه به علت كار انجام شده يا به دلايل موجه ديگر، در آن ها از سيستم هاي نوع IT و TT (پيوست شماره 1) يا روش هاي ايمني ديگر، مانند ولتاژ خيلي پايين حفاظتي با اتصال زمين و محيط هاي با ولتاژ خيلي پايين ايمني بدون اتصال زمين و غيره استفاده مي شود، بايد ضمن رعايت كليات اين مقررات از مقررات و آييننامه هاي معتبر ديگر كه در رديف 13-1-3 ذكر شده است استفاده شود.

1315 در تهيه طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان ها، شدت روشنايي مصنوعي براي هر نوع محيط كار بايد بر اساس مقادير ذكر شده در جدول شماره پ2-5 (شدت روشنايي ) انتخاب شود (پيوست شماره 2).

1316 در تهيه طرح تأسيسات برقي ساختمان ها يكي از شرايط مهم پيش بيني و برآورد هرچه دقيق تر درخواست نيروي برق (تقاضا و يا ديماند) يا حداكثر توان مصرفي آن است. پيوست شماره 3 همراه با مفاد بخش 13-4 و ساير قسمت هاي مقررات، راهنماي مفيدي براي حصول به اين مقصود خواهد بود.

1317 به كارگيري نشانه هاي ترسيمي متعارف و مرسوم در كليه نقشه ها و مدارك الزامي است.

1318 در كليه مراحل، به خصوص مراحل اوليه طرح و اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي، لازم است همكاري نزديكي بين همه دستاندركاران، اعم از طراحان و اجراكنندگان ساختمان و تأسيسات آن، وجود داشته باشد تا تبادل اطلاعات به موقع انجام شود.

1319 براي اطلاع از نظرات، مقررات و دستورالعمل هاي مقامات تأمين كننده سرويس هاي ساختمان و تأسيسات زيربنايي نظير برق، تلفن، آتشنشاني و غيره، بايد به موقع هماهنگيهاي لازم با آن مقامات ذيربط انجام شود و تماس و همكاري لازم تا خاتمه كار ادامه يابد. رعايت مقررات هر كدام از سازمان ها و يا شركت هاي مذكور و خصوصاً رعايت قانون حريم شبكه هاي برق اجباري است (پيوست شماره 7).

13110 كليه پيوست هاي اين مبحث الزامي بوده و رعايت آنها اجباري است.

13111 براي دسترسي به ترجمه انگليسي اصطلاحات در متن مبحث بايد به پيوست شماره 9 رجوع شود.

فصل دوم مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.