خانه » تاسیسات » آتش بند و دود بند – بخش سوم – آخر (روش های نصب)

آتش بند و دود بند – بخش سوم – آخر (روش های نصب)

در هنگام نصب سینی کابل ها، پیمانکار ممکن است که بخواهد یکی از دو روش موجود برای نصب مواد آتش بند را استفاده کنند. حالت اول زمانی است که سینی کابل در نزدیکی دیوار تمام می شود و لوله های کاندویت از درون دیوار نفوذ می کنند و مسیر کابل ها را هدایت می کنند. در این حالت باید تمامی بدنه ی کاندوئیت با استفاده از مواد آتش بند و دود بند پر شود.

استفاده از مواد آتش بند در هنگام عبور لوله از دیوار

استفاده از مواد آتش بند در هنگام عبور لوله از دیوار

هم چنین ممکن است که پیمانکار از روش دوم استفاده کند. در این حالت کل سینی کابل از دیوار و بازشوی ایجاد شده عبور می کند. در این حالت پیمانکار باید تمام قسمت های بازشو را با مواد آتش بند پر کند. بسیاری از مصالح آتش بند از موادی استفاده می کنند که در معرض آتش ورم کرده و کل قسمت های بازشو را در بر می گیرند. مصالح آتش بند اغلب به صورت ملات، بتونه، فوم، بلوک و بالشتک هستند.

ملات آتش بند

ملات آتش بند

فوم آتش بند

فوم آتش بند

استفاده از مواد آتش بند در هنگام عبور سینی کابل از دیوار

استفاده از مواد آتش بند در هنگام عبور سینی کابل از دیوار

ملات ها و بتونه های آتش بند عموما محصولات نیمه دائمی هستند. پیمانکار معمولا بتونه ها را به وسیله ی تفنگ دستی بتونه کاری درون بازشو تزریق می کند. ملات ها می توانند توسط ماله درون بازشو قرار بگیرند.

خمیر های آتش بند می توانند در اطراف کابل ها، کاندوئیت ها و لوله ها شکل داده شوند تا مانعی برای عبور آتش باشند. پیمانکار همچنین ممکن است از بلوک ها و بالشتک های آتش بند استفاده کرده و قسمت های بازشو را پر نماید.

بلوک های آتش بند

بلوک های آتش بند

بالشتک های آتش بند

بالشتک های آتش بند

اگر چه مواد اشاره شده در فوق می توانند در مقابل حریق مقاومت کنند، میزان مقاومت آن ها به نحوه ی نصب و اجرا و هم چنین تغییر نکردن محل کابل ها، لوله ها و کاندوئیت ها بستگی دارد. به طور مثال زمانی که از بالشتک های آتش بند استفاده می نمایید زمانی که یک لوله به سیستم اضافه شود می توان آن یکی از بالشتک ها ها جدا کرده و لوله را در محل مورد نظر نصب کرد. اما در صورتی که از فوم ها یا ملات و بتونه استفاده شده باشد، عموما تغییر دادن ننحوه ی نصب تجهیزات بدون تخریب مصالح آتش بند امکان پذیر نمی باشد.

همان گونه که در بخش قبل اشاره شده هر چند که بسیاری از تاسیساتی که از دیوار ها عبور می کنند دائمی هستند، برخی از تجهیزات از قبیل کابل ها تلفن و دیتا با توجه به تغییرات تکنولوژی و دفاتر موجود در یک ساختمان ممکن است در طول زمان کم یا زیاد شوند.

هر زمانی که تغییری در تاسیساتی عبوری از بازشو ها رخ دهند، پیمانکار موظف است که مصالح نیمه دائمی مانند ملات ها و بتونه ها را که به منظور آتش بند کردن استفاده شده بودند تغییر دهد. این در حالی است که بالشتک ها و بلوک های آتش بند معمولا تخریب شده و پس از تغییرات نیز می توانند مجددا مورد استفاده قرار بگیرند. کارخانه ها دقیقا به همین دلیل بالشتک های آتش بند را می سازند. اما با این وجود پیمانکار باید طوری بالشتک ها را نصب نماید که کلیه ی فضای بازشو را پر کند. هم چنین زمانی که در محیط باز نصب شده اند ممکن است برخی از افراد به این بالشتک ها آسیب بزنند.

در هنگام طراحی و نصب سینی کابل ها و سایر تجهیزات، باید توجه داشت که فضای مناسب جهت عبور سینی کابل از دیوار و هم چنین تغییرات احتمالی نقشه در آینده باید در بازشو ها در نظر گرفته شود. هم جنین اندازه ی بازشو نباید خیلی بزرگ تر از تاسیساتی که از درون آن عبور می کند باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.