بایگانی ماهانه:فوریه 2018

آتش بند و دود بند – بخش سوم – آخر (روش های نصب)

در هنگام نصب سینی کابل ها، پیمانکار ممکن است که بخواهد یکی از دو روش موجود برای نصب مواد آتش بند را استفاده کنند.

بیشتر بخوانید...

آتش بند و دود بند – بخش دوم (کد ها و استاندار ها)

UL محصولات مختلف را آزمایش کرده و سپس لیست اطلاعات مربوط به هر کدام را منتشر می کند. در سیستم کد گذاری UL دو حرف در ابتدا آمده و پس از آن ها اعدادی برای هر محصول وجود دارد.

بیشتر بخوانید...

آتش بند و دود بند – بخش اول (مقدمه)

باز شو های تاسیسات الکتریکی که از درون دیوار ها، تیغه ها، کف ها یا سقف های مقاوم در برابر حریق عبور می کنند، باید با روش های مناسب به نحوی آتش بند و دود بند شوند که نرخ مقاومت دیوار (یا تیغه، کف و سقف) در مقابل حریق افت نکند

بیشتر بخوانید...