بایگانی ماهانه:آگوست 2017

اندازه گیری فشار در کانال های تهویه

بی شک مهندسین و کمک مهندسین تهویه مطبوع می بایست با فرآیند جابجایی هوا از یک ناحیه به ناحیه دیگر و روش ها ی اندازه گیرآشنا باشید. می دانیم اگر سرعت هوا در کانال بیش از حد زیاد باشد این امر باعث ایجاد سر و صدا و محیطی نا مطلوب در محیط تهویه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید...