بایگانی ماهانه:مارس 2017

معرفی نرم افزار رویت

نر مافزار رویت به منظور فراهم آوردن امکان طراحی و مستند سازی یک ساختمان به صورت مدل پارامتریک سه بعدی که شامل اطلاعات هندسی و غیر هندسی ساختمان باشد ایجاد گردیده بود که با نام “مدل اطلاعات ساختمان” (Building Information Modeling یا BIM) شناخته می شود.

بیشتر بخوانید...