info@matlabiran.ir

بایگانی دسته بندی ها: توابع آزمون

توابع آزمون برای مسایل بهینه سازی

در سال های اخیر نیاز روز افزون برای بهینه کردن هزینه در بسیاری از مسایل مهندسی، باعث شده الگوریتم های بهینه سازی زیادی از طرف افراد مختلف ارائه شوند. یکی از روش های مفید برای بررسی کارآیی این الگوریتم ها تست کردن آن ها بر روی توابع مختلف (benchmark functions) است. در این مجموعه 47 تابع […]

بیشتر بخوانید...