info@matlabiran.ir

خانه » مقالات توسط ارسال شدهمتلب ایران

بایگانی نویسنده:متلب ایران

آتش بند و دود بند – بخش سوم – آخر (روش های نصب)

در هنگام نصب سینی کابل ها، پیمانکار ممکن است که بخواهد یکی از دو روش موجود برای نصب مواد آتش بند را استفاده کنند.

بیشتر بخوانید...

آتش بند و دود بند – بخش دوم (کد ها و استاندار ها)

UL محصولات مختلف را آزمایش کرده و سپس لیست اطلاعات مربوط به هر کدام را منتشر می کند. در سیستم کد گذاری UL دو حرف در ابتدا آمده و پس از آن ها اعدادی برای هر محصول وجود دارد.

بیشتر بخوانید...

آتش بند و دود بند – بخش اول (مقدمه)

باز شو های تاسیسات الکتریکی که از درون دیوار ها، تیغه ها، کف ها یا سقف های مقاوم در برابر حریق عبور می کنند، باید با روش های مناسب به نحوی آتش بند و دود بند شوند که نرخ مقاومت دیوار (یا تیغه، کف و سقف) در مقابل حریق افت نکند

بیشتر بخوانید...

اندازه گیری فشار در کانال های تهویه

بی شک مهندسین و کمک مهندسین تهویه مطبوع می بایست با فرآیند جابجایی هوا از یک ناحیه به ناحیه دیگر و روش ها ی اندازه گیرآشنا باشید. می دانیم اگر سرعت هوا در کانال بیش از حد زیاد باشد این امر باعث ایجاد سر و صدا و محیطی نا مطلوب در محیط تهویه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید...

راهنمای طراحی GUI در متلب (انگلیسی) 2017a

راهنمای طراحی GUI در متلب (انگلیسی) 2017a

بیشتر بخوانید...

تولباکس و راهنمای کنترل کننده های مرتبه کسری در متلب

در این محصول، تولباکس آماده ی استفاده از این کنترل کننده های مرتبه ی کسری در نرم افزار متلب و هم چنین یک فایل راهنما به زبان انگلیسی که تک تک توابع مورد استفاده را شرح داده است، ارائه گردیده است.

بیشتر بخوانید...

راهنمای تولباکس بیو انفورماتیک در متلب (انگلیسی) 2017a

راهنمای تولباکس بیو انفورماتیک در متلب (انگلیسی) 2017a

بیشتر بخوانید...

راهنمای برنامه نویسی شی گرا در متلب (انگلیسی) 2017a

راهنمای برنامه نویسی شی گرا در متلب (انگلیسی) 2017a

بیشتر بخوانید...

راهنمای تولباکس آمار و یادگیری ماشین در متلب (انگلیسی) 2017a

جعبه ابزار آمار و یادگیری ماشینی در نرم افزار MATLAB توابع و برنامه هایی را برای توصیف، تحلیل و مدل کردن دیتا فراهم آورده است. کاربران می توانند از نمودار های و ابزار های توصیف آماری آن به منظور شفاف سازی تحلیل های داده ها استفاده کنند. هم چنین می توان به انواع داده های مختلف توزیع های احتمالی برازش نمود. این جعبه ابزار هم چنین قابلیت تولید اعداد تصادفی برای شبیه سازی های Monte Carlo را دارد. الگوریتم های رگرسیون و طبقه بندی موجود در این جعبه ابزار به شما اجازه کشف الگو های دیتا و هم چنین ساختن مدل های پیش بینی کننده را می دهد.

بیشتر بخوانید...

راهنمای حل معادلات با مشتقات جزئی در متلب (انگلیسی) 2017a

جعبه ابزار حل معادلات با مشتقات جزئی، توابعی را برای حل معادلات دیفرانسیلی در حالت های 2-D و 3-D و هم چنین تحلیل های المان محدود فراهم می آورد. این جعبه ابزار به کاربران امکان شبکه بندی مختصات دو بعدی و سه بعدی و هم چنین فرموله کردن شرایط مرزی و معادلات را می دهد. هم چنین توابعی برای پس پردازش اطلاعات و رسم تصویری آن ها، امکان بررسی چشمی راه حل ها را نیز فراهم آورده است.

بیشتر بخوانید...