info@matlabiran.ir

خانه » کتاب آموزشی » آموزش متلب – بخش 9

آموزش متلب – بخش 9

متلب ایران

متلب ایران

در این مجموعه به آموزش متلب از طریق متن نوشتاری می پردازیم. بدیهی است برای فهم توضیحات ارائه شده، اجرا کردن خط به خط دستورات در متلب می تواند بسیار کمک کننده باشد. لذا از دانشجویان عزیز خواهش می کنیم برای بالا بردن مهارت خود در استفاده از متلب؛ پا به پای این آموزش تمرینات خود را انجام دهند.

[divider]

سری ها: 

:symsum دستور

1

>> syms k

>> symsum(k^2)

  ans = k^3/3 – k^2/2 + k/6

>> symsum(k^2,k,0,5)

  ans = 55

دستور sym:

>> sym(2/3)

ans = 2/3

>> sym(2/3,’d’)                          →                      d: double

 ans = 0.66666666666666662965923251249478

 >> sym(2/3,’f’)                         →                       f: float

 ans = 6004799503160661/9007199254740992

  • مجموع اعداد فرد: n²
  • مجموع اعداد زوج: n2+n
  • مجموع n  عدد متوالی : n(n+1)/2

تمرين: مجموع ۲۰ عدد فرد متوالی و ۲۰ عدد زوج متوالی را بدست آوريد.

 

سری تيلور: 

3

>> syms k x

>> symsum((x^k)/sym(‘k!’),k,0,inf)

 ans = exp(x)

41111

بسط مک لورن: 

56 

: taylor دستور

>> syms x

taylor(sin(x))

  ans = x^5/120 – x^3/6 + x

>> taylor(1/5+4*cos(x))

  ans = x^4/6 – 2*x^2 + 21/5

taylortool: اين دستور را در پنجره command نوشته و اجرا کنيد. پنجره ای باز می شود که در آن خط آبی ٬ نمودار اصلی و خط قرمز ٬ تقريب را نشان می دهد.

>> taylortool

7

 

طول يک خط در فضا: 

8

نمايش پارامتری خط در فضا :

9

 مثال: برای n=25 و t بین 1 تا 2 طول خط زیر را بیابید:

10

>> t=linspace(1,2,25);

>> sum(sqrt(diff(2.*t).^2+diff(t.^2).^2+diff(log(t).^2)))

ans =    4.9149

  • دستورات از داخل به خارج داده می شود.

    :لاپلاس

>> laplace(f)

11معکوس لاپلاس: 

>> ilaplace(f)

مثال: 

f=1/t    →    ?

>> syms t

>> f=1/t;

>> laplace(f)

  ans = laplace(1/t, t, s)

f(s)=1/s2+4  →   ?

>> syms s

>> f=1/(s^2+4);

>> ilaplace(f)

  ans = sin(2*t)/2

 12

                                                                                                                                                   

تبديل فوريه : 

>> fourier(f)

معکوس فوريه: 

>> ifourier(f)

مثال

13

>> syms x

>> f=exp(-x^2);

>> fourier(f)

  ans = pi^(1/2)*exp(-w^2/4)

مثال: معکوس تبديل فوريه تابع زير را بيابيد

14

>> syms w

>> f=exp(-w^2/4);

>> ifourier(f)

  ans = exp(-x^2)/pi^(1/2)

تابع گاما:

>> gamma(x)

15

مثال:

>> syms t

>> u=diff(gamma(t^2-1))  u = 2*t*gamma(t^2 – 1)*psi(t^2 – 1)

 >> subs(t,1)

  ans = 1

 

>> gamma(1/2)                                ans =    1.7725

>> sqrt(pi)                                          ans =    1.7725

   DFT :تبديل  فوريه گسسته

16

 (Fast fourier transform) : FFT تبديل فوريه

17

  توان سيگنال: 

18

   

تبديل فوريه گسسته: 

19

یک پاسخ تا حالا.

  1. سلام

    ممنون از آموزش های مفیدتان !

    موفق و سربلند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.